รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คงานประมวลผล จำนวน 1 รายการ ยอด 84,000 บาท