รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 4 เครื่อง จำนวน 3 รายการ ยอด 147,000 บาท