รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ยอด 4,494 บาท