รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 3029 ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 งาน ยอด 2,900 บาท