รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ยอด 180,000 บาท