รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันนก จำนวน 1 รายการ ยอด 720 บาท