รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ ยอด 299 บาท