รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานรื้อกระเบื้องยาง พร้อมปูใหม่ จำนวน 1 งาน ยอด 9,500 บาท