รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 9487 อยุธยา จำนวน 1 งาน ยอด 19,985.46 บาท