รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ สร. 7440-022-0000/43 จำนวน 1 เครื่อง ยอด 1,230.50 บาท