รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สร. 4120-001-0010/15 จำนวน 1 เครื่อง ยอด 11,770 บาท