รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ สร. 7440-020-0002/7 2561 จำนวน 1 เครื่อง ยอด 2,000 บาท