รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กต 3290 อุดรธานี จำนวน 1 งาน ยอด 4,753.48 บาท