รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กต 3290 จำนวน 1 งาน ยอด 950.43 บาท