รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ จำนวน 1 งาน ยอด 47,318.61 บาท