รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ 3 เครื่อง ยอด 2,728.50 บาท