รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้ออุปกรณ์โถปัสสาวะ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ จำนวน 1 งาน ยอด 1,450 บาท