รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สร. 7440-001-0006/132 จำนวน 1 เครื่อง ยอด 535 บาท