รายชื่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบานโช๊คอัพประตู จำนวน 1 งาน ยอด 2,500 บาท