ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถประจำตำแหน่ง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก