ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน และหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง