ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขััวไฟ จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง