ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโถปัสสาวะชาย TF-412 ขาว จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง