ประกาศผู้ชนะราคาขึ้นเว็บไซต์ สร.จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ยอด 12,572.50 บาท