สาธิต ฝาก อสม.สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ภูเก็ต ฝาก อสม.สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เชื่อมั่นระบบป้องกันควบคุมโรค ตรวจจับเร็ว จำกัดวงแคบ ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย พร้อมรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 

         ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พื้นที่ จ.ภูเก็ต ว่า รัฐบาลได้มีแผนการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย ขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และพี่น้อง อสม. ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ได้ช่วยสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในการเปิดรับนักท่องเที่ยว ได้กำหนดประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งบางประเทศมีความเสี่ยงต่ำกว่าประเทศไทย ส่งผลให้มีอัตราการติดเชื้อที่ต่ำมาก โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับการตรวจโควิด 19 ก่อนเดินทางทุกราย ผนวกกับมาตรการและระบบการป้องกันควบคุมโรค การตรวจคัดกรอง ค้นหาตรวจจับเร็ว รักษาเร็ว จำกัดวงการระบาด เพื่อความมั่นใจในการรองรับนักท่องเที่ยว และปลอดภัยกับประชาชน

          ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า ขอชื่นชม อสม.ภูเก็ต ที่เป็นกำลังสำคัญ ในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา อสม.ได้ลงเคาะประตูบ้านให้ความรู้ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค คัดกรอง ติดตามผู้สัมผัส ผู้ติดเชื้อ โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล โรงพยาบาลชุมชน ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จนได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ช่วยสร้างมูลค่าและชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างมหาศาล ทำให้ชาวต่างชาติเห็นถึงระบบการจัดการสาธารณสุขของไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่อันดับๆ ต้น ที่เป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

          “ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอสม. เป็นจิตอาสาถึง 1 ล้าน 4 หมื่นคน การทำงานของ อสม.ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติ มั่นใจว่าจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัย” ดร.สาธิตกล่าว ... ที่มา สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข