องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

         

มติ ครม.

               krm

การจัดการความรู้ สร.(KM)

        

ภารกิจผู้บริหาร

        images

No result...

ข่าวและกิจกรรม ภายในหน่วยงาน สร.

รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ข่าวการรับสมัครงาน

ขยายเวลารับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือระดับชำนาญการ